Webinar

Webinář

Rezervujte si osobní demo. Vaše otázky budou zodpovězeny v reálném čase.

Rezervovat
Open modal
experience the next
 
Domů  > Integrovaná bezpečnostní řešení  > Rozpoznávání obličeje  > Modul pro rozpoznávání obličeje

Modul pro rozpoznávání obličeje

Modul rozpoznávání obličeje se používá k automatickému identifikování lidi podle jejich videozáznamů. Modul rozpoznává obličeje zachycené Axxon detekčními nástroji porovnáním jejich parametrů s digitálními šablonami uloženými ve vyhrazené databázi. Kromě automatické identifikace osob na základě videozáznamu, modul umožňuje:

Modul rozpoznávání obličeje zajišťuje vysokou přesnost rozpoznávání a může být použit v kombinaci s přístupovým systémem v místech s vyššími požadavky na zabezpečení, jako jsou banky nebo omezený přístup k zařízením. Další důležitá aplikace tohoto modulu je automatizovaná kontrola obličeje v kasinech, hotelech, restauracích nebo dalších podobných zařízení.

Princip fungování

Modul rozpoznávání obličeje pracuje s kamerou a nástroji pro detekci obličeje. Za prvé, nástroj zjišťuje přítomnost obličeje v záběru a zachycuje jeho snímek. Modul rozpoznávání obličejů má dva možné režimy: identifikační a verifikační.

V režimu identifikace jsou parametry pořízeného obličeje porovnány se všemi obličeji v databázi. To pomáhá určit, například, zda je či není osoba na blacklistu nebo naopak vítaným VIP zákazníkem pro konkrétní zařízení.

V režimu ověření se porovnává tvář majitele přístupové karty, která je uložena v databázi a tvář osoby, která se snaží projít turniketem (zabezpečenými dveřmi). To pomáhá ověřit to, že osoba žádající o přístup je opravdu člověkem, za kterého se vydává.

Nastavení modulu umožňuje definovat stupně podobnosti (vyjádřeno v procentech), které tvoří hraniční meze. Následující tři meze mohou být konfigurovány: červená (vysoká podobnost), žlutá (střední podobnost) a zelená (nízká podobnost). Pokud podobnost je vysoká, rozpoznaný obličej se uloží do databáze spolu s datem a časem, ID kamery a stupněm podobnosti. Pro zjednodušení sledování, úrovně podobnosti jsou barevně odlišeny na monitorech operátora.

Kromě rozpoznávání, modul umožňuje odstranit existující záznamy z databáze šablon. Můžete také vytvářet nové záznamy, které obsahují snímky s parametry a osobními údaji, jako jsou například celé jméno, oddělení, relevantní připomínky atd. Referenční obraz může být jakákoliv digitální fotografie importovaná do databáze, nebo jakýkoli snímek z kamer. Modul také umožňuje ověřit soulad snímku s mezinárodními standardy pro automatické identifikace osob v biometrických systémech (ISO 197945).

Rozhraní modulu pro rozpoznávání obličeje

Rozhraní modulu se skládá ze tří částí, z nichž každá plní různé úkoly: obrazovka zobrazující živý přenos z kamery, obrazovka s obličeji a obrazovka s rozpoznanými obličeji.

Obrazovka s obličeji zobrazí poslední snímky obličejů zachycených kamerou. Počet snímků, který je zobrazen, závisí na velikosti okna. Každý obraz je opatřen časovým razítkem a označením kamery. V případě shody snímku s databází jsou uloženy i stupně podobnosti. Samostatné okno s obličeji zobrazí poslední rozpoznanou tvář z databáze, plné jméno osoby, které je uloženo, čas rozpoznání, poznámky a podobnosti v procentech. Můžete také zobrazit zdrojový záznam, kde byl obličej zachycen.

Obrazovka pro rozpoznávání pracuje ve dvou režimech: hlášení a archiv. V režimu hlášení se údaje na obrazovce zobrazí jako informace vztahující se k rozpoznané tváři, včetně pořízeného snímku, referenčního snímku z databáze, ID kamery, míry podobnosti, celého jména, data a času rozpoznání. V režimu archivu vám obrazovka umožňuje získat záznam z databáze podle následujících parametrů: čas rozpoznání (konkrétní časový interval lze nastavit), ID kamery, jméno osoby a míry podobnosti (v určitém rozsahu). Získané záznamy jsou zobrazeny stejným způsobem jako v režimu hlášení.

Vlastnosti

Používání modulu pro rozpoznávání obličejů

Modul pro rozpoznávání obličejů se obvykle používá pro řízení přístupu. Interakce mezi moduly Intellect mohou být konfigurovány pro každou konkrétní situaci prostřednictvím Rules dialog (verze 4.8.0) nebo pomocí JScript.

Rozšířená kontrola přístupu

V tomto scénáři rozpoznávání obličejů pracuje v režimu ověřování. Kamera na vstupní bráně zachycuje tváře příchozích lidí. Kamera je propojena s detekčním nástrojem a modulem pro rozpoznávání obličeje. Následující situace nastane v momentě, kdy je přečtena vstupní karta uživatele. Detekce obličeje zachytí obličej přicházející osoby. Modul vypočítá parametry snímku a porovnává je s v databázi uloženou předlohou držitele karty. Systém může být naprogramován tak, aby automaticky udělil přístup (otevřením turniketu nebo elektronického zámku) na pozitivní identifikaci nebo odepřel přístup v případě nízké podobnosti. Tento proces může být také ručně ovládán obsluhou. Obrazovka operátora zobrazuje obraz zachyceného obličeje, referenční snímek z databáze, osobní údaje o určité osobě a míru podobnosti. V tomto případě rozhoduje operátor, zda udělit přístup.

Automatická kontrola obličeje

V tomto scénáři modul pracuje v režimu identifikace. Kamera s aktivovaným detekčním nástrojem je například instalována u vchodu do kasina nebo hotelu. Pokud se osoba ocitne záběru kamery, snímek její tváře je zachycen, zpracován a pak porovnán s databází, jako je například databáze VIP klientů nebo nechtěných návštěvníků. Když je rozpoznán obličej, bude obrazovka operátora zobrazovat zachycený obličej, referenční obraz z databáze i osobní údaje a komentáře, které mohou zahrnovat kategorii, do které daná osoba patří. Je-li obličej porovnáván s konkrétní databází, jako například seznam nevítaných zákazníků, komentáře nejsou povinné, neboť již samotné rozpoznání kategorie určuje typ osoby. Příslušná opatření pak mohou být přijata v závislosti na výsledku rozpoznávání. Například, jestliže osoba je VIP klient, operátor to musí oznámit patřičnému manažerovi hotelu. Avšak jestliže tato osoba patří do seznamu nevítaných návštěvníků, ostraha musí zabránit vstupu do hotelu.

Modul rozpoznávání obličeje může být použit v různých úkolech souvisejících s automatickou identifikací osob. Platforma Intellect umožňuje vytvořit jakýkoli scénář zahrnující jakýkoli subsystém vašeho bezpečnostního systému. Typ scénáře, míra zapojení operátora a interakce mezi modulem pro rozpoznávání obličeje a ostatními systémovými složkami jsou určeny bezpečnostní politikou konkrétního zařízení.

The face search module Modul pro vyhledávání obličeje

Dodatečné užitečné informace