experience the next
 
Domů  > O nás  > Pro tisk  > Novinky

Intellect 4.10.3 je dostupný!

10/18/2017

Intellect 4.10.3 je dostupný!

AxxonSoft vydal verzi 4.10.3 produktu PSIM Intellect. Tato aktualizace představuje nové funkce pro analýzu videa založené na neuronových sítích. Jednotlivé moduly pro specifická odvětví společně s webovým reportovacím systémem byly rovněž aktualizovány.

Video analýza

Nová detekce pokladních podvodů

Intellect nyní podporuje nový video detekční nástroj založený na neuronových sítích, který pomáhá zabránit finančním ztrátám u pokladních transakcí. Maloobchodníci mohou nyní zjistit, kdy pokladní přistupuje ve vztahu s kupujícím k falešnému skenování zboží.

Události a odpovídající videozáznamy se v reálném čase zobrazují ve webovém reportovacím systému. Stejně jako u ostatních událostí POS můžete do sestavy přidávat stavy, komentáře a filtrovat události dle částky a času.

New Sweethearting Detection

Sledování objektu VMDA

Klasifikace objektů (osoba, vozidlo, skupina osob) je nyní k dispozici pro živou video detekci a pro vyhledávání ve video záznamech.

Systém může také detekovat, když se na scéně pohybuje specifikované množství objektů. Možné také je vytvořit několik oblastí v obraze, které budou z analýzy vyloučeny.

Detekce ohně a kouře

Izolovali jsme samostatnou událost "Detekce kouře" - dříve systém generoval totožnou událost jak při detekci ohně, tak i při detekci kouře. Pro tyto úlohy jsme optimalizovali využití procesoru a zvýšili kvalitu detekce.

Detekce délky fronty

Systém zobrazí oznámení, pokud počet lidí ve frontě přesáhne stanovenou hranici. Tento přehled je také přidán do systému webových reportů.

Detekce zastavení vozidla

Rozdělte zorné pole kamery do zón a obdržíte jednotlivé události pro každou z nich. Systém nyní dokáže detekovat jak zastavení vozidla, tak i jeho opětovné uvedení do pohybu. Tento nástroj je k dispozici v 64-bit i 32bit verzích.

Stopped Vehicle Detection

Základní funkce

Synchronizace archivu a souborový systém

Archiv na záložním serveru se nyní automaticky synchronizuje s archivem na hlavním serveru po obnovení jeho funkčnosti. Tato funkce využívá modul zálohování videa.

Systém souborů Intellect jsme přestavěli pro optimalizace nahrávání záznamů do smyčky a mazání dat v konfiguracích s více pevnými disky. Dále byl zefektivněn přístup k záložkám v archivu a byla dále zvýšena jeho stabilita.

Video brána

Video brána již podporuje vícenásobné streamování (všechny video kanály z kamery). Nyní máte možnost povolit neustálé nahrávání pouze pro kamery, které jsou streamovány klientům.

Interaktivní mapy

Nyní můžete použít mapy Intellect ke sledování pohyblivých objektů pro integrovaný bezpečnostní systém. Byly přidány také nové možnosti zobrazení a úpravy map.

Interactive Map

Green Stream

Po přiblížení obrazu z kamery je klientovi automaticky dostupné vyšší rozlišení videa, aby byla zajištěna maximální kvalita obrazu.

POS Intellect 5.3

Naše integrované systémy POS (pointofsale) zahrnují software pro pokladny IKEA, ruční snímače čárových kódů Symbol LS3408FZ a nové protokoly pro přenos dat, které jsou používány v softwarových pokladnách od různých výrobců.

Face Intellect 7.1

Integrace s novými verzemi softwaru pro rozpoznání obličeje Tevian (1.12.4) a VisionLabs (2.5.9) zlepšila kvalitu a stabilitu zachycení a rozpoznávání obličeje.

Varování! Pro zajištění nejlepších výsledků detekce musí být po aktualizaci softwaru znovu generovány biometrické modely (vektory) tváří v databázi.

Pokud aktualizujete aplikaci Face Intellect z verze 7.0 do 7.1, doporučujeme nastavit "Minimální kvalita pro rozpoznávání obličeje" na 60 v Tevian Face recognition.

Byla integrována také 64bit verze modulu Cognitec a byla provedena implementace zachycení obličeje pomocí modulu VisionLabs.

Rozhraní pro vyhledávání obličeje bylo doplněno filtrem pro nastavení míry podobnosti výsledků. Po aktivaci se zobrazí pouze tváře s minimální podobností.

face

Nové funkce pro Face Intellect 7.1:

 • Pro maximální rychlost zachycení a rozpoznání obličeje je zde nově možné zvolit v nastavení "Maximální výkon" pro použití veškeré dostupné paměti RAM a všech procesorových jader.
 • Aby nedošlo k zápisu obrazů s nízkou kvalitou do databáze, je možné nastavit hodnotu "Minimální kvalita obličeje přidaná do databáze".

Další vylepšení pro Face Intellect 7.1:

 • Automatický import názvu oddělení z fotografie osoby.
 • Webový přístup k aplikaci Face Intellect je k dispozici prostřednictvím rozhraní RESTful API.
 • Zastaralé rozhraní aplikace Face Monitor již není k dispozici. Nyní nabízíme pouze novou verzi, která byla představena v aplikaci Face Intellect 7.0.

Auto Intellect 5.4

Nová verze implementuje rozpoznávání registračních značek současně několika kamerami "po jednotlivých snímcích" při využití licence CARMEN nebo VIT. To tvoří nejlepší způsob, jak zajistit nejlepší poměr cena / výkon v oblastech s více rozpoznávacími zónami, kde vozidla pomalu projíždějí nebo zastavují. Příkladem jsou mýtné brány, čerpací stanice atd.

Auto Intellect 5.4

Pro IntelliVision ANPR jsou k dispozici nové integrace a nové verze VIT ANPR (2.5.22) a CARMEN ANPR (Freeflow 7.3.1). Modul Intlab Wagon pro rozpoznání čísel nákladních automobilů je nyní podporován i v 64-bit verzi. Tento modul implementuje detekci směru pohybu nákladních vozidel a příslušného filtru v rozhraní rozpoznávacího serveru.

Další vylepšení funkce Auto Intellect 5.4:

 • Přizpůsobení rozhraní pro algoritmus rozpoznávání VIT.
 • Uživatel registrovaný v systému kontroly vstupu může nyní mít několik vložených registračních značek (oddělených mezerou).

Webový reportovací systém 3.3

Vylepšení v centrálním systému reportů poskytuje pohodlnější konfiguraci, intuitivní zobrazení přehledů a přístup k detailním informacím.

 • Povolení jsou vydávány na úrovni parametrů, které omezují viditelnost jednotlivých parametrů v přehledech.
 • Uživatelé mohou nyní nastavit automaticky generované reporty bez oprávnění správce.
 • Nastavení oznámení e-mailem se nyní nachází pod kartou zabezpečení a je možné každému uživateli přiřadit individuální adresu.
 • Registr pracovní doby je rozdělen do dvou částí, které usnadňují kontrolu: přehled návštěvníků, správa pracovní doby zaměstnanců.
 • Nové zprávy a parametry byly přidány do funkce Auto, POS, správa návštěvníků a detekce fronty.
 • Schopnost sledovat události z libovolného zařízení připojeného ke kameře v protokolu událostí.

Event Protocol

Další informace o nových funkcích Intellectu, instalačních souborech a dokumentaci naleznete zde.


Dodatečné užitečné informace