experience the next
 
У дома  > Продукти  > Axxon Intellect Enterprise  > Видео Аналитика

Детектор "горещи/студени зони" (Heat Map)

Детекторът за "горещи/студени зони" е предназначен за определяне на места за спиране и оценка на времето на задържане в интересуващите ги области ( промо-стойки, витрини, места за реклама и т.н.). Благодарение на този инструмент зоните на търговската точка или всеки друг обект, които събират най-много посетители, се маркират като "топли" и се извеждат на монитора със съответното осветяване.

Приложението на детектора за "горещи" и "студени" зони позволява:

Основни функции на детектора:

Информация относно активността на посетителите може да се получи под формата на отчети.

Данните за активността на посетителите, за всеки един период от време, може да се получи под формата на web-отчет. Той може да се съхранява във вид на файл или автоматично да бъде изпращан на електронна поща по разписание.

Може да изпозлвате два вида отчети:


Според картата на "горещите/студени" зони в магазина – това цветно графично представяне на резултатите от работата на детектора, наглядно и интуитивно разбираемо показва данните. С нейна помощ може бързо и качествено да сравните активноста на посетителите в различни области на видеонаблюдение.

В отчета попадат данни от детектора за избрания от потребителя период от време. "Горещите" цветове отговарят на продължително пребиваване на хората в дадена точка, "студените" – малки спирки в определени точки от зоната. По този начин, по картата може веднага да се определи, кои зони от магазина са най-привлекателни за покупателите.


Отчета "Статиска на активноста на посетителите в зоните на магазина" – това е представяне на резултатите от работата на детектора във вид на графики и таблици, които служат за последващ анализ и сравнение на поведението на посетителите в интересуващите ни зони. Такава форма на отчет позволява количественно да се оцени изменениетона активността на посетителите по зони и с течение на времето.

В отчета попадат данни от детектора за избран от ползвателя период от наблюдение. Ползвателят получава оперативни сведения за изменението на активността в зоните с времето и характеристика за целия период от наблюдението. За по-задълбочен анализ допълнително му се представя възможност за сравнение на графика данни по различни зони.

Additional useful information