experience the next
 
У дома  > Продукти  > Axxon Intellect Enterprise  > Функционални възможности

От техническа гледна точка

Как работи Axxon Intellect Enterprise? Ние, отговаряме на няколко от вашите технически въпроси тук.

Каква е архитектурата на Axxon Intellect Enterprise?

Axxon Intellect Enterprise се отказа от класическия клиент-сървър и тристепенна структура за разпределена модел. Axxon Intellect Enterprise използва три компонента: сървър, клиент и шлюз. Сървърите формират сегмент на мрежата, peer-to-peer структура - всички данни или събитие се свързват сървър до сървър, където е възможно. Клиентите се свързват с един или повече сървъри, пряко или чрез шлюзове.

Шлюзовете служат като трафик рутери и оптимизатори, определящи сегментите на разпределената мрежа. А peer-to-peer мрежата на Axxon Intellect Enterprise се възползва от много видове свързаност (LAN, WAN, мобилни телефони) между участниците в мрежата и техния трафик, а не традиционните централизирани ресурси, където относително малък брой сървъри определят производителността на ядрото за различни сервизи и приложения.

Разпределен подход означава, че Axxon Intellect Enterprise е изключително надежден и безотказен - ако възникне проблем в един модул или мрежова връзка, Axxon Intellect Enterprise автоматично пренасочва задачите на друг функциониращ сървър.

Сървърният компонент на Axxon Intellect Enterprise в момента работи на NT, Linux, AIX и машини.

Съвместим ли е Axxon Intellect Enterprise с нашите камери, сензори и други устройства?

Axxon сътрудничи интензивно с основните производители на хардуер и трети страни за предоставяне на безпрецедентна съвместимост с външен хардуер. Моля, разгледайте нашия уеб сайт или се свържете с продуктов мениджър, за да се уверите, че вашите устройства са в списъка на поддържаните такива. Дори ако сте решили да използвате хардуер, който ние не сме интегрирали все още, не се притеснявайте - ние сме с вас, интегрирацията е въпрос на време. Отворена архитектура на Axxon Intellect Enterprise и обектна ориентиранст, означава, че ние или нашите партньори могат да предоставят драйвери или линкове за вашия хардуер. С Axxon Intellect Enterprise не е необходимо да обновявате вашия хардуер, освен ако не се предвижда нарастване на системата.

Върху какво е построен Axxon Intellect Enterprise?

Axxon Intellect Enterprise е кодиран в индустриален стандарт C++. От самото начало, Axxon Intellect Enterprise използва обектно-ориентирания подход - всичко свързано с него (например камера) се представя като последователна абстракция на крайния потребител. Потребителите не трябва да се вълнуват за вида на камерата, как е свързана, или къде е инсталирана - те могат да контролират всички камери (или други сензори) по един и същ начин.

Чрез какви терминали могат потребителите да имат достъп до Axxon Intellect Enterprise?

Всеки потребител с инсталиран Windows workstation може да бъде настроен да използва Axxon Intellect Enterprise. За мобилните потребители, Axxon предвижда специален модул, който разширява достъпа до Axxon Intellect Enterprise чрез мобилни телефони, PDA устройства, вертикален таблетен хардуер и други устройства.

Сърцето на Axxon Intellect Enterprise

Научете повече за основните функции Axxon Intellect Enterprise и как те работят заедно, за да превърнат вашата безопасност и охрана в нещо сигурено.


Additional useful information