Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
У дома  > Интегрирани Решения за Безопастност  > POS Intellect  > Видеонаблюдение

Видеонаблюдение

POS Intellect е софтуерно решение, което дава възможност за създаване на система за видеонаблюдение, като се включат неограничен брой видеокамери. На работните станции могат да се монтират видеосървъри и отделни компютри, които могат да се свържат чрез локална мрежа или отдалечено през интернет. Дистанционното управление и възможността за администриране дава възможност за установяване на интегриран център за мониторинг за обработка на информация от съоръжения разпръснати в общирни територии.

POS Intellect. Видеонаблюдение.


Поддръжка на аналогови и IP камери

AxxonSoft софтуер поддържа повече от 9900 IP-устройства, включително повече от 3000 модели на мрежови устройства, интегрирани по патентованите протоколи, и около 6900 ONVIF съвместими устройства. Това позволява да се спестят средствата отпускани за видеонаблюдение.

Поддръжка на индустриални стандарти

POS Intellect поддържа установените стандарти, т.е. ONVIF универсален протокол за устройства за видеонаблюдение (работи се по възможността за PSIA поддръжка) кактпо и широко разпространените алгоритни за видео компресия като MJPEG, MPEG-4, и H.264.

Видеоаналитика

За автоматизиране на системи за видеонаблюдение и за да се улесни работата на системните оператори, POS Intellect предлага способност за широк видеоанализ. Повече от десет различни инструмента дават възможност за създаване на система за видеонаблюдение за автоматично откриване на извънредни ситуации, откриване и уведомяване за всяко смущение в работата на камерите. Те индентифицират всякакви опити и разкриват фактори, които пречат на качеството на регистрация на събитието.

Forensic Search, опцията за видео архиви, може бързо да намери видео последователности, които отговарят на конкретни критерии за поведение на заснетите обекти ( пресичане на линия, движение в зона, движение от една зона в друга ). По този начин обработката на архива е на едно ново ниво на качество.

В допълнение, POS Intellect поддържа анализ за вградени IP камери и може да използва специализирани инструменти за видеоанализ.

Remote web browser – базирано наблюдение

POS Intellect позволява дистанционно видеонаблюдение и възпроизвеждане на видеоархива, както и PTZ камера чрез уеб браузър на персоналния ви компютър, мобилни устройство, мобилен телефон, Apple iPhone или iPad.


Кратко описание

Надзор над касовите операции

Видеонаблюдение

Интеграция

Технически спецификации

Additional useful information