Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
У дома  > Интегрирани Решения за Безопастност  > Модул за разпознаване на лице  > Модул за търсене на...

Модул за търсене на лица

Този модул позволява да се натрупва база данни на лицата, които са влезли в областта на камерите и след това извършва търсене в тази база данни за подобни лица. Системата за уеб доклади осигурява интерфейса на този модул и дава възможност за обединяване на данни от всички видео сървъри на който е инсталиран модула.

Модулът позволява да се открият подобни лица в архива бързо и събира статистически данни за появата им в областта на различните камери.

Как работи модулът

За всяко лице, която влиза в зрителното поле на видеокамерата, векторни биометрични данни се събират и записват в архива, паралелно с разпознатите изображения на лицето. По този начин се създава база данни за всички лица, които са се появили в областта на камерите.

За да се извърши търсене за подобни лица в тази база данни, трябва или да посочите кадър от видео архива, съдържащ това лице, индикирате връзка (URL) към изображение на лицето или да качите графичен файл с изображение на лицето в системата. Модулът извършва търсене за всички подобни лица в натрупаната база данни и ги класифицира по степен на подобие. Резултатите са изобразени като списък от снимки подредени по степен на подобие/сходство. Можете да зададете минимален праг на сходство за показване на резултати; изображения със степен на сходство по-нисък от този праг няма да бъдат показани.

В случай на голям архив, първите резултати се показват веднага, и можете да работите с тях, докато търсенето е все още в ход. За всяко лице установено можете да видите съответните видео кадри. Формуляр на хартиен носител от доклада ще съдържа снимка на лицето, представено за търсене и снимки на всички подобни лица.

Резултатите от всяка заявка се съхраняват в системата за по-късно разглеждане без да се повтаря търсенето. След показване на резултатите можете да изберете едно от установените лица, може да промените минималния праг на сходство за по-бърза работа.

Cognitec 5.0, 8.0 и Cognitec VeriLook библиотеки се използват за създаване на векторни биометрични данни.

Сървърът за търсене на лица предоставя уеб услуга, която може да се достига чрез HTTP протокол, което дава възможност за проста интеграция с всякакви софтуерни системи, независимо от платформата.

Additional useful information