Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
У дома  > Интегрирани Решения за Безопастност  > Модул за разпознаване на лице  > Модул за разпознав...

Модул за разпознаване на лица

Модулът за разпознаване на лица се използва за автоматично идентифициране на хора чрез техни видеоизображения. Разпознава лица, които са заснети с инструмента на Axxon като сравнява техните параметри с цифрови шаблони, съхранявани в специална база данни. В допълнение към автоматичната идентификация на хора възоснова на видеоизображения, модулът ви дава възможност да:

Модулът осигурява висока точност на разпознаване и може да се използва в комбинация със система за контрол на достъпа на сайтове с по-големи изисквания за безопастност, като например банки или ограничени съоръжения за достъп. Друго важно приложение на модула е автоматичния фейс контрол в казината, хотелите, ресторантите или в други подобни места.

Принцип на действие

Модулът за разпознаване на лица работи с камера и с инструмента за откриване на лица Intellect. Първо, инструмента открива присъствието на лицето в рамките на видео кадъра и улавя неговия образ. Модулът за разпознаване има два възможни оперативни режима на работа: идентификация и проверка.

В идентификационния режим параметрите на лицето биват сравнявани с всички лицеви шаблони в базата данни. Това помага, например, да се определи дали лицето е в т.н. черен списък или е VIP персона за съответното място.

В режима за проверка, на лицето от картата за достъп или на използващия някакъв вид документ за самоличност, му се предоставя или ограничава достъп, като се сравнява снимката на собственика на докумнета, в съхраняваната база дании. Това помага да се провери, дали лицето, което икса достъп е всъщност човека, за който той/тя претендират да бъдат.

Настройките на модула ви позволяват да се определят нивата на сходство (изразени в проценти), образуващи граничните зони на това, което е известно като подобни/сходни зони. Следвашите три зони могат да се конфигурират: червена (високо сходство), жълта (средно сходство) и зелена (ниско сходство). Ако сходството се определя като високо, изображениетона разпознатото лице се съхранява в базата данни заедно с датата и часа на разпознване и степента на сходство. За да се опрости мониторинга, нивата са цветно кодирани на монитора на оператора.

В допълнение модулът ви позволява да изтриете съществуващите записи от базата данни. Можете също да създадете нови такива, съдържащи изображения, техните параметри и лични данни, като пълното име, отдел, подходящи коментари и т.н. Изображение за справка, може да бъде всяка една снимка внесена в базата данни, или всяко изображение заснето от камерите в експлоатация. Модулът, също така позволява да се проверят изображенията сравнени с международните стандарти за автоматична идентификация в личната биометрична система. (ISO 197945).

Модул за разпознаване на лица. Интерфейс.

Модулния интерфейс се съсътои от три компонента, всеки извършващ различна дейност: показване потока от камерата наживо, наблюдение на лицата и разпознаване.

При наблюдението на лицата се показват най-новите изображения заснето от камерата. Броят на изображенията се определя от настройките на размера на прозореца. Всяко изображения се показва с дата и час на заснемането и лични данни. В случай, че то отговаря на това в базата данни, отделен прозорец показва най-новите изображения с това лице, трите имена, дата и часа на съвпадащите записи, съответните коментари и процента сходство. Можете също да видите и къде е било уловено изображението на лицето.

Разпознаването работи в два режима – Доклад и Архив. В режим Доклад, на скрина се появяват данни, свързани с разпознатите лица, включително заснетото изображение, изображение от референтната база данни, процент сходство, трите имена, час, дата.

В режим Архив, разпознавателния монитор позволява да изтеглите запис от базата данни в следните параметри: време на разпознаване (определен период от време може да се настрои), име на лицето, процент сходство (в рамките на определен диапазон). Извлечените лица, са показани по същия начин, както в режим Доклад.

Характеристики

Използване на модула за разпознаване на лицата

Модулът за разпознаване на лица обикновено се използва за контрол на достъпа. Взаимодействие между модулите на Intellect могат да бъдат конфигурирани за някоя от възможните сценарии чрез Диалогови правила (версия 4.8.0), или чрез използване на JScript.

Засилване контрол на достъпа

В този сценарий, разпознаване на лица работи в режим проверка. А камерата на входа улавя лицата на пристигащите хора. Камерата е свързана с инструмента за откриване на лица и модула за разпознаване на лица на Intellect системата. Следната ситуация се задейства, когато подаването на картата се чете от четеца на карти . Лицевото разпознаване улавя видео изображение на лицето на влизащия човек. Модулът изчислява параметрите на изображението и ги сравнява с шаблона в базата данни на оригинала на картодържателя. Системата може да бъде програмирана автоматично да предостави достъп ( чрез отваряне на турникет или електронна брава ) на положителната идентификация, или да откаже достъп, в случай на ниско сходство. Този процес може да бъде управляван ръчно от оператор. Екрана на оператора показва изображение на заснетото лице, референтно изображението от базата данни, лични данни на конкретния човек, и процентът сходство. В този сценарий, операторът е този, който решава дали да предостави достъп.

Автоматизиран фейс контрол

При този сценарий модулът за разпознване на лица, работи в режим на идентификация. Камера с активиран инструмент за откриване на лица е монтирана на входа на казино или хотел, например. Когато лицето навлезе в областта на видимост на камерата, изображението на лицата им се улавя, обработва се и след това се сравнява с базата данни, като базата данни на ВИП клиенти или черния списък на посетителите. Когато лицето е разпознато, на екрана на оператора ще се появи заснетото изображение, изображението от референтната база данни, лични данни и коментари, които могат да включват категорията, към която принадлежи даден човек. Ако лицето се сравнява с определена база данни, като например черен списък, коментари не са задължителни, тъй като самото разпознаване категоризира лицето. Подходящи действия могат да се вземат в зависимост от резултата. Например, ако лицето е VIP клиент, операторът трябва да уведоми управителя на съоръжението. Ако лицето принадлежи към черния списък, охраната трябва да предотврати неговото / нейното влизане в помещенията.

Лицевият модул за разпознаване може да се използва в най-различни задачи, свързани с автоматичната персонална идентификация. Платформата Intellect ви позволява да създадете всеки сценарий, включване на подсистема на вашата система за безопастност. В зависимост от типа на сценария, нивото на участие на оператора, както и взаимодействието между модула за разпознаване на лица и други компоненти на системата се определят от политиката за безопастност на отделния обект.

Additional useful information