Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
У дома  > Компанията  > News  > Форума “NO Accidents” е помогнал да...

Форума “NO Accidents” е помогнал да се утвърдят деловите връзки в Българии

12/02/2019

Форума “NO Accidents” е помогнал да се утвърдят деловите връзки в Българии

На 14–15 ноември в град Пловдив компания AxxonSoft е участвала във форума „NO accidents“, посветен на въпросите свързани с предотвратяването на нещастни случаи на промишлените предприятия.

Съвместно с партньорската компания Enterprise Security Solutions (ESS) специалистите на AxxonSoft са провели презентация „Крачка в бъдещето: от видеонаблюдение към производство без аварии“, разказвайки на гостите на форума за това, как интегрирана платформа за безопасност с аналитика на базата на невронните мрежи може да изведе системата за безопасност на промишления обект на ново ниво.

Мероприятия от такъв формат са много удобни и познавателни. Благодарим на организаторите Via Expo за възможността за живо общуване с други представители на пазара за безопасност и с наши партньори. Много от тях проявиха жив интерес к новите технологии, вследствие на което действащите проекти получили ново развитие.


Additional useful information