Уебинар Заявете демонстрация на живо Планирайте я
experience the next
 
У дома  > Компанията  > News  > Излезе версия 5.4 ACFA-Intellect

Излезе версия 5.4 ACFA-Intellect

12/02/2015

Компания AxxonSoft пусна версия 5.4 на система за модули за интеграция, която е съвместима с Axxon Intellect версия 4.9.7. основния акцентв релийза е направен за разширение на възможностите на модулите на системата и подобрение на качеството на създадените интеграции.

Нови възможности и доработки:

Добавена е поддръжка на системата за мониторинг на състоянието и охрана на периметъра Velocity Hirsch и вибрационното средство IPID Sterownik FSG. И двете интеграции осигуряват мониторинг и управление на оборудването с помоща на интерфейса на Axxon Intellect.

Поддръжка на мрежовия протокол BACnet

Интеграцията на дадения протокол предоставя възможност за мониторинг и управление на всяко едно оборудване, поддържащо протокол BACnet в Axxon Intellect. BACnet (Building Automation and Control Networks) – това е отворен комуникационен протокол за автоматизация и произвидствен контрол, който е предназначен за управление на инженерните системи на сградите.

Модула за интеграция BACnet позволява към Axxon Intellect да се включват автоматизирани системи за управление и да се осъществява мониторинг по същия начин както и в другите интеграции на ACFA-Intellect без да е необходимо да се губи време за интеграция на системата.

В комплекса за управление на сгради влизат:

  • Контрол на системите: отопление, вентилация, кондициониране, водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, осветление, работа на асансьорите и др.
  • Контрол на състоянието на тези системи: изобразяване в протокола на събитията и на картата за информация за състоянието на сисемата ( подава/неподава ), общи неизправности на системата, пожарни аларми и др.

Нов модул Диспечер Събития

Новия модул Диспечер Събития има, освен базовите функции на модула фотоидентификация, широк набор от допълнителни възможности. Диспечер Събития както и досега обезпечава визуален контрол на точките за достъп и позволява да се изведе на екрана на оператора информация за ползвателя, преминаващ, например през портала.

Модуля позволява да се настроят шаблони с информация, показващи се на екрана на оператора, но сега тази настройка преминава в по-доброжелателен интерфейс, а самите шаблони се съхраняват в базата данни на модула, което премахва необходимоста на ползвателя да ги съхранява локално и възстановява в случай на загуба на данни.

Също така, нова и полезна функция се явява звуково известяване при събитие и при изтичане на времето на оператора за обработка на събитието.

В модула Диспечер Събития се появиха повече настройки, което способства за по-гъвкаво конфигуриране на ситемата за конкретни задачи. Преглед на състоянието на обработка на постъпващи събития стана по-нформативен и позволява получаване на пълна картина на събитията. Общия интерфейс на модула изглежда по-разбираемо и по-съвременно.

Усъсвършенстване на протоколи SNMP и OPC Wrapper

В OPC Wrapper бе добавена система за автоматизация, освен това, в двете интеграции бяха поправени някои грешки.

Подобрение и поправяне на грешки в повече от 25 интеграции

Бяха направени доработки в такива интеграции като Apollo SDK v.2, Болид SDK Orion v.2, HID, Gate Parking и много други. Освен това бяха обновени допълнителните модулите: Отчет на работното време, Система на пропускателен режим и Фотоидентификация.

Пълния списък на обновената интеграция в Забележки към релийза .

Можете са свалите дистрибутив «ACFA-Интеллект» 5.4 от раздел Дистрибутиви.


Additional useful information