experience the next
 
У дома  > Примери от практиката  > Транспорт

Система за безопастност на базата на Intellect и оборудване на Nuuxe Radioton е установена на терминала на трансортната компания Balticon в Полша

Balticon S. A. – полска транспортна компания с голяма мрежа от складове в цялата страна. През 1991 година компанията започва своя дейност имайки един не-голям склад, сега Balticon S. A. – е лидер на пазара по наемане и препродаване на контейнери с огромен парк съдържащ много товарни автомобили. Това предприятие покорява европейския пазар използвайки не само пътища, но и железопътните мрежи. Balticon S. A. – единствената компания работеща на всеки един терминал в ПОлша. Толкова успешен ръст на компанията бе достигнат за сметка на гъвкавата способност да се удовлетворява потребността на клиентите, опирайки се на иновационни технологии. Същата тази идеология компанията намери и в продуктите на ITV | AxxonSoft, и благодарение на това започна нашето сътрудничество.

За партньора

Nuuxe Radioton sp. z o.oе една от водещите компании, занимаващи се със слаботокови установки. В самото начало на своята дейност, през 1993г, компанията си е сътрудничала със свързани радиостанции. От тогава насам компанията успешно се развива и днес днес се занимава с проектиране и внедрение на системи за видеонаблюдение, също така системи за контрол на достъпа, охранна сигнализация, пожарно оповестяване. Имайки толкова богат опит с различни слаботокови системи компанията успешно намира применение на функциие на нашите продукти за създаване на дълбоко интегрирани системи за мониторинг.

Ситуация

Ключов елемент за всяка една транспортна компания това е логистичния терминал – точка, през която минават всички стоки. Когато там няма възможност за бързо и ефективно обслужване , цялато логистична мрежа се претоварва. В компанията Batlicon такъв терминал е разположен в град Gdynia. Той работи целодневно, непрекъснато приема и пропуска контейнери.

Решение

Програмната система Axxon Intellect бе внедрен, за да се сведе до минимум времето, което транспортното средство губи на проверка за безопастност. При пристигане на камиона, системата проверява дали неговия номер се намира в списъка с очакваните транспортни средства и определя носи ли той контейнер. Ако е така, то Axxon Intellect преверява идентификатора на контейнера и определя очаква ли се той на склада. Ако всеки един пункт от проверката съответства на на записите в базата данни, то системата предоставя на транспорта достъп до терминала. При отсъствие на контейнер, системата му предоставя достъп само в случай на натоварване на транспортното средство с контейнер от склада. Сътрудниците от службата по безопастност наблюдават процеса и се намесват само ако има разминаване в идентификацията на камиона и записите в базата данни. Същия процес се осъществява и при излизане от склада. Освен тази проверка също така се осъществява и фиксация на състоянието на пристигащите контейнери в помощта на видеокамери. По този начин ако сътрудниците намерят дефект, то може лесно да бъде определено съществувал ли е той отначало или се е появил непосредсвено на склада.

Оборудване

На влизане и излизане от склада бяха направени две врати. На всяка една от тях бе установено по три ARH камери. Едната се изпозлва за разпознаване на номерата на камионите, а другите две монтирани от двете страни на вратите, за разпознаване на номерата на контейнерите – по този начин системата е способна да идентифицира всеки един вид контейнер. Три отделни JVC камери фиксират състоянието на контейнерите. Всички камери се активират когато камиона преминава през индикационен маркер встроен в земята. Зада работи системата дори и при условия когато има лошо осветление бяха установени 4 допълнителни илюминатора. Подаване на сигнал на водачите се осъществява спомощта на светофари, установени на всяка една врата.

Резултати

Програмния комплекс Axxon Intellect, позволи на Balticon да съкрати времето на товаро-разтоварителната дейност при влизане и излизане на камионите повече от 1,5 пъти. Този забележителен ефект премина всички очаквания на нашите клиенти. Освен това, проверката на сътрудниците от службата за безопастност се сведе до минимум, което съкрати вероятността на възникване на грешки, предизвикани от човешкия фактор. Използването на системата Axxon Intellect откри за Balticon възможност за решение на нови, по-сложни задачи.


All Case Studies
Additional useful information