Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
У дома  > Примери от практиката  > Търговия  > Система за безопас...

Система за безопастност Axxon Next бе установена в голям бизнес център Grand Trade в Република Сръбска

Ситуация

В БаняЛука, един от най-големите градове на Република Сръбска е построен съвременен бизнес център. Зданието е от 14 етажа, а обащата площ от 200 000кв метра. Там се намират и огромно количество хора, повече от 1300 сътрудника, посетители, технически персонал. Затова въпроса относно безопасността на хората и имуществото е един от най-ключовите. При поставяне на задачата за установяване на система за безопастност, поръчителят обозначи типичните изисквания: цялата инфраструктура на центъра – неговата територия, офисните помещения, техническите зони, също така входове и изходи – трябва да се намират под стриктен контрол.

Относно пратньора

Master B.C. дистрибутор на оборудване на системи за безопастност ( линк можете да намерите на нашия сайт ) е един от най-големите дистрибутори на пазара на бивша Югославия, съсредоточен върху продажбата на различни технически средства и решения от разлино ниво и сложност и мащаб.

Решение

Клиента избра компания ITV | AxxonSoft и нейния ключов продукт, съвременна система за безопастност Axxon Next – установена на 10 сървъра. Също така към системата са включени 4 отдалечени клиентски компютъра, което в цялата си сложност позволява да се осигури непрекъснато видео от 186 камери. Контрол на постъпващите видеоданни се осъществява в локалния мониторен център.

Резултат

След започването на пълноценното функциониране на системата за безопастност Axxon Next в бизнес центъра Grand Trade клиентът отбеляза, че не са възникнали ниот технически проблеми, нито усложнения при ползване на системата. По такъв начин установения ПО на компанията AxxonSoft напълно задоволява всички желания и изисквания на клиента на толкова важен обект, какъвто е един бизнес център.


"На нас ни е приятно, че именно нашата компания бе избрана като доставчик на съвременни и високотехнологични програмни продукти. Това позволява на специалистите на компанията инсталатор да осъществляват проектиране и поставка на решения за проекти със широк спектър на изикваните функции, използвайки единна платформа за построение на системи за безопастност."

- Федор Менделев, мениджър продажби AxxonSoft


All Case Studies
Additional useful information