experience the next
 
У дома  > Примери от практиката  > Вътрешна безопастност

«Интелект» охранява монголските улици и пътища


Улан Батор — столицата на Монголия, нейния културен, икономически и туристически център. Градът поражава със своята многостранност: в него хармонично се съчетават както древни будистки манастири, така и съвременни бизнес-центрове и небостъргачи.

Ситуация

Във връзка с бързо растящата инфраструктура, жителите на града започнаха да се сблъскват с проблеми, характерни за повечето мегаполиси: висок процент на престъпност на места с много събиращи се хора, голямо натоварване по пътищата, и като следствие от това, задръствания, чести пътно-транспортни проишествия. За решението на тези проблеми, градската администрация, прие решение д асе установи система за безопастност на спирките на обществения транспорт, по линиите на движение на обществения транспорт, което би намалило риска за ПТП и би осигурило безопастност по улиците на града.

Избор на решение и инсталация

Към бъдещата система за безопастност бяха предявени много изисквания. Така, самата система, трябва да осигурява виско ниво на сигурност на спирките на обществения транспорт, а също така с голяма вероятност да разпознава автомобилните номера, да притежава разпределителна архитектура и способност за мащабиране, осигурявайки високо качество на изображение и др. На всички изисквания, отговаряше избраната програмна платформа „Интелект“ на компанията ITV | AxxonSoft. За решение на проблемите за безопастност по пътищата бе избрано решение на базата на „Интелект“ – „Авто-Интелект“.

Основното преимущество на „Интелект“ е в това, че системата основа на него, може да се адаптира за изискванията на конкретен проект, независимо от мащаба и отрасловата принадлежност. Благодарение на модулната архитектура поръчителят може да избира именно тези функции, които са нужни за построяване на ефективна система за безопастност на конкретния обект.

Новата система за безопастност на базата на „Интелект“: резултати от приложението

Новата система за безопастност, успешно реализирана на улиците и по пътищата на Улан Батор, осигурява непрекъснато наблюдение на ситуацита в града. Наблюдението се осъществява с помощта на 129 камери. Установени са камери GeoVision и камери Tattile со с вградена функция за разпознаване на автомобилните номера. Освен това, аналогови камери, които са установени на полицейските автомобили — PTZ-камера и камера с вградена технология за разпознаване. Също така в системата са задействани 2 главни и 6 мобилни сървъра и 8 отдалечени клиента.

По време на инсталиране, сътрудниците на ITV | AxxonSoft и компанията инсталатор SECTECH, проявиха високо ниво на професионализъм и успяха да удовлетворят всички изисквания, които са били първоначално предявени от поръчителите на проекта.

По този начин, реализираното решение, позволи повишаване на ефективността на работа на служители на полицията и нормализира пътната обстановка в столицата на Монголия. Интегрираната система за безопастност на основата на програмната платформа“Интелект“ осигурява не смао високо ниво на безопастност на уличното движение по линиите на обществения транспорт, но и ефективно видеонаблюдение на местата където се събират най-много хора — по спирките. Освен това, инсталираната система за видеонаблюдение позволи с абсолютна точност да се фиксират номерата на автомобилите, нарушаващи правилата за улично движение. В часност — забрана за шофиране на автомобили с определени номера в зависимост от това, кой ден от десмицата е и за избран диапазон от време.

Относно партнера

Компанията SECTECH работи на пазара за системи за безопастност в Монголия от 2003 година. Компанията се специализира вурху интеграции на системи за безопастност, СКУД/ОПС и др.

Всички истории на успеха


All Case Studies
Additional useful information