experience the next
 
У дома  > Примери от практиката  > Вътрешна безопастност

Auto-Intellect в сърцето на Челябинск SafeCity

AxxonSoft Auto-Intellect е избран чрез търг, организиран в рамките на проекта SafeCity с цел да се повиши ефективността на възможностите за реагиране на CIAD (Централна дирекция на вътрешните работи - главното управление на регионална или градска полиция) на Челябинска област, както и с цел запис за видео информация от основните и критични съоръжения в Челябинск,. Това е мащабна система за безопастност ANPR, която включва възможност за разпознаване на автомобилните номера чрез различни датчици и предлага още повече функционалност чрез използване на мрежови функции на ядрото за сигурност Intellect security complex.

Клиентът

Клиент на проекта SafeCity в Челябинск е CIAD на Руската Федерация в рамките на Уралския регион. Това е подотдел в министерството на вътрешните работи на Руската федерация, който отговаря за работата с борбата с престъпността в Уралския регион. "Дейността по проекта SafeCity ще се осъществи от специално създаден подотдел на IAD (дирекция вътрешни работи - местен офис на регионална или градска полицията) Челябинск", информира Валентин Цацин, ръководител на отдел "Комуникации и автоматизация на CIAD в област Челябинск.

Положение

Реализацията на проекта SafeCity се провежда с цел засилване борбата с престъпността в област Челябинкс за периода 2006-2008г. За тази цел през 2008г се създава пилотен проект, който се провежда в Челябинск. По време на първия етап от проекта, четири части на града се оборудват с техника за видеонаблюдение. В един от районите системата е трябвало да поеме всички функции за видеонаблюдение, идентифициране и разпознаване на регистрационните номера на колите на едно от главаните кръстовища на града. Това бе едно от основните изисквания от страна на STSI.

Целта на проекта

"Проектът SafeCity е предназначен за създаване на система за дистанционно централизирано видеонаблюдение на състоянието на всички улици в града. Целта на създаването му е да се повиши ефективността на възможностите за реагиране на полицията в Челябинск. Както и възможността да се регистрира видео информация от основните, критични точки в града, която би могла да се ползва във времето от полицията," информира Валентин Цацин, ръководител на отдел "Комуникации и автоматика" на Министерството на вътрешните работи в област Челябинск.

Системни изисквания

В зависимост от спецификата на площите с видео наблюдение на клиента, има различни изисквания за системата. Ако зоната е определена за целите на обществената безопастност системата за видео наблюдение трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Събиране на висококачествени видео изображения достатъчни за по-нататъшен анализ и обработка на различни датчици и модули.
 • Проследяване на изоставени предмети.
 • Разпознаване на лица.
 • Разпознаване на ситуации, в които някой бяга или показва неприлично поведение.

За трафик зоните, определени в рамките на целите на STSI, клиентът представи следните изисквания към системата за видео наблюдение:

 • Събиране на висококачествени видео изображения достатъчни за по-нататъшен анализ и обработка на различни датчици и модули
 • Установяване на нарушения на разпоредбите по пътя от автомобили
 • Документиране на дългосрочно спиране на автомобили на кръстовищата
 • Разпознаване и идентификация на регистрационните номера
 • Съхранение и архивиране на разпознати вече номера в базата данни
 • Засичане на миналите на червено автомобили
 • Сравнение на разпознатите регистрационни номера на автомобилите с номерата регистрирани в базата данни (т.е. крадени коли)

Критерии за избиране на компания, която да предостaви програма за мерки за безопастност

По време на процеса за избор на програма за безопастност бе направен анализ от продавачите и възможните руски и чуждестранни системи за видеонаблюдение. „Основният критерий за избор бе: цялостни решения и модули, които да позволяват реализиране на всичките изисквания на клиента, гъвкавост по отношение на развитието и увеличаването на системата, както и ангажимент от страна на производителите на програмата за безопастност за всестранна подкрепа при инсталацията и персонализирането на системата в съответствие с изискванията,- казва Андрей Швел, технически директор на компанията ASTRA ST.

Преди избора на програмата Auto-Intelect на AxxonSoft, специалисти на ASTRA ST провеждат тестове на демо версии на програми за безопастност от различни производители. По време на тестването акцентът е поставен върху продуктовата съвместимост с избраното оборудване, на работата на основните модули, ергономията на работното място на оператора и администратора, както и лесната инсталация и настройка. Много от продуктите нямаха необходимата селекция от модули и така отпаднаха по време на тестването. Едно от основните изисквания на програмата за безопастност е съвместимостта с IP-видео камерите, тъй като първоначалния проект SafeCity е изготвен с IP-видео камери, които да бъдат изпозлвани като източници на видео сигнал. Много от решенията предлагани в момента на пазара на системите за безопастност са конфигурирани само за карти за видеозапис, което пък ги прави неподходящи за използване в този проект. За изпълнението на тези проекти е необходимо оборудването да се намира в непосредственна близост до обекта на наблюдение.

"След анализ на решенията предлагани на пазара и проведените срещи с производителите на програми за безопастност, платформата AxxonSoft Intelect е била избрана, защото най-пълно отговаря на целите, заложени в проекта SafeCity и освен това включва избор на модули, необходими за реализацията във връзка с установените цели "информира Алексей Захаров, главен специалист на ASTRA-СВ. Той счита, че модулния дизайн на програмата за безопастност ще позволи в бъдеще да се разработи система без промени в съществуващите ядра. Шзползването на точно този продукт ще даде възможност за създаване на единен център за видеонаблюдение. С помощта на дистанционни работни места това ще осигури комуникация между регионалните центрове и центъра на ядрото "Гъвкавостта на производителя - AxxonSoft - играе важна роля при избора на тази система, тъй като компанията ще персонализира своята система за изпълнение на установените цели," отбелязва Захаров.

Описание на решенията

Два варианта на оборудване бяха определени и приложени за образуването, първична обработка и подготовката на видео изображенията за трансфер. Първият е стационарен. Това е IP-видео камера. Вторият е контролирана IP-видео камера оборудвана с PTZ-единица, заедно с транслатор (с възможност за променливо увеличение, zoom) 28x увеличение и телеметрична кутия с видео сървър.

Използването на видео камера, дава възможност за бъдещо развитие стъпка по стъпка и увеличаването на системата, чрез монтирането на допълнителни камери на нови обекти, където се удължава и електронната съобщителна мрежа. Аналоговите камери се използват в монтажа с PTZ-единица. Тези камери са монтирани където видеонаблюдението обхваща големи площи, както и на места, на които се събират големи тълпи, и дават възможност наблюдението да се провежда на прилежащата площ чрез използване на оптично увеличение (до 28x).

Оптичната линия създадена с използването на технологията EPON се използва като част от основната линия за пренос на данни от места за видеонаблюдение, за обработка на данни и център за съхранение. Свързване на видео камери с основната линия се осъществява по технологията на Ethernet ключове, позволяващи намаляване на вероятността от сблъсък на микро сегмент и предоставяне на гарантиран трансфер на видео трафика, без забавяне или повреда, от основната линия за пренос на данни до широколентови мрежи. Неконтролираното табло и медийни конвертори се използват за улесняване на комуникацията с основната линия за пренос на данни. шзползването на такава мрежа дава възможност за организиране на единна, централизирана обработка на данните и център за съхранение, както и организиране на необходимия брой отдалечени центрове за видеонаблюдение.

За да се намали натоварването на системата и увеличаване на ефективността на работата, специализираната програма за безопастност се използва за изпълнение на следните функции.

 • Разпознаване на лица
 • Установяване на нарушения на разпоредбите за автомобили по пътя
 • Фиксиране на дългосрочно спиращи автомобили на кръстовищата
 • Разпознаване и идентификация на регистрационните номера
 • Съхранение и архивиране на номера
 • Сравнение на разпознати регистрационни номера с номерата в базита данни

Инсталация

Проектът по инсталацията беше извършен съвместно с отдел кадри от консултантски фирми на AxxonSoft експерт и ASTRA ST, които в началния етап конфигурираха настройките на софтуера.

Очаквани резултати

В хода на проекта по изпълнението и управлението CIAD на област Челябинск се очакваха следните резултати:

 1. Увеличаването ефективността за арестуване на закононарушителите, в резултат на своевременно разкриване на престъпленията
 2. Увеличаването процента на решените престъпления, включително тези, извършени извън зоната на видео наблюдение с използването на надеждни, ефективни и достъпни видео кадри от събитията и лицата, свързани с времето и мястото.
 3. Намаляването нивото на престъпността по улиците контролирани от видеонаблюдение.
 4. Увеличаването ефективността на правоприлагащите органи, благодарение на предоставянето на надеждна, подробна информация за външния вид и движението на закононарушителите.
 5. Увеличаването ефективността на органите на реда, които сега имат точна, важна и ефективна информация за ситуацията по улиците на града
 6. Предоставянето на допълнителен контрол върху работата на служителите на реда
 7. Увеличаването на нивото на доверие към полицията у гражданите.
 8. По-добро разследвания на автомобилните кражби чрез използването на автоматично разпознаване на регистрационния номер
 9. Увеличаване процента на решените случаи на автомобилни кражби чрез използването на видео архивите на движението по кръстовищата и улиците.
 10. Автоматично регистриране на нарушенията на разпоредбите по пътя на автомобили регистрирани в системата.

Оценка на ефективността

"Системата Auto-Intelect в Челябинск реализирана по проекта SafeCity през 2007 г. е била използвана да упражнява надзор над мащабни прояви и в разследването на престъпления. Системата е необходима за разследване на събитията, свързани с транспорта" казва Игор Иванов, ръководител IAD в Челябинск.

През 2007 г. чрез този проект, са монтирани10 станции за видеонаблюдение, три от които са били използвани за изпълнението на целите на STSI. Тези STSI станции са монтирани на главните пътни артерии на града и контролират всяко платно за движение, както и цялостната ситуация по пътищата.

Останалите пунктове за видео наблюдение са разположени в различни части на града и предоставят мониторинг на райони, в които се събират големи групи от хора.

Перспективи

През 2008 г. в по-нататъшното развитие на проекта SafeCity е планирано включване на разширяване на обработката на данни и център за съхранение. В бъдеще, всяка година, системата ще бъде разширявана чрез инсталирането на нови станции за видеонаблюдение и разширяването на обработката на данните и центъра за съхранение. В рамките на целите на STSI, се планира инсталация на филтър за скорост заедно с видео оборудване за наблюдение. Също така, изпълнението и пълното оборудване на функционални модули на системата, разработване на модул за идентифициране на пътните нарушения по време на червен сигнал на светофара, както и създаването на автоматизирано работно място за STSI. Неотложната необходимост за решаването на този въпрос е свързана с факта, че от юли 2008 г. се въвежда автоматизирана система за видео запис на нарушенията по пътищата.

В рамките на проекта са и транспортните детектори от компанията НТС, които вече са били включвани в Auto-Intelect системата. Благодарение на това, Auto- Intelect ще даде възможност за класифицирането на транспортните видове: мотоциклети, леки и тежкотоварни автомобили и автобуси и след това ще регистрира нарушенията по пътищата, например: превишена скорост, шофиране в насрещното платно за движение, забранен заден ход. Този детектор също ще помогне за откриване на места със задръствания по пътя

Данните, получени от датчиците на системата ще дадат възможност за събиране на статистиката за трафика и за изчисляване на пътните потоци, с акцент върху реалните пътни условия. Важен фактор за служителите на Челябинск STSI е фактът, че детекторите за движещите се превозни средства могат да работят заедно с ANPR модул за идентифициране на регистрационните им номера и измерване на скоростта чрез видеозаписи и радар.

Относно партньора

ASTRA ST е най-големият системен интегратор в Уралския регион, който по данни на независим експертен анализ държи водещи позиции на IT пазарите. Основните LOB на дружеството са следните:

 • Проектиране на компютърни мрежи, автоматизирани системи, системи за пожарна безопасност, системи за захранване, видеонаблюдение и контрол на достъпа
 • Организационно-техническото осигуряване на защита на информацията
 • Обслужване на центровете за проверка на електронните подписи
 • Комуникации, интернет и видео-конферентни услуги
 • Разработване на програми за безопастност и бази данни
 • Защитено предаване на данни, обработка и информация, общи решения
 • Разработване на софтуер и бази данни
 • Системна администрация. Доставка на оборудване и гаранция. Шзвънгаранционно техническо обслужване.
Download Auto-Intellect at the heart of Chelyabinsk SafeCity case study.

All Case Studies
Additional useful information