Home  > Produkty  > Oprogramowanie do zarządzania wideo

Kompresor czasu

Kompresor czasu (TimeCompressor) pozwala użytkownikowi na wybór zakresu czasu danego materiału wideo oraz otrzymanie skróconego klipu zawierającego tylko i wyłącznie poruszające się w danej scenie obiekty. Obiekty i zdarzenia zarejestrowane w różnych momentach są jednocześnie wyświetlane w "streszczonym" materiale wideo. Aby przejść do właściwego fragmentu wideo wystarczy kliknąć na odpowiedni obiekt.

Maksymalna liczba obiektów wyświetlanych w skompresowanym klipie jest definiowana przez użytkownika. Wbudowana opcja wyświetlania minimalizuje nakładanie się obiektów.Kompresor czasowy jest niezastąpiony przy przeglądaniu dużych archiwów, które posiadają stosunkowo małą liczbę aktywnych obiektów. Zamiast tracić wiele godzin na przeglądaniu materiału wideo, operator może znaleźć potrzebne fragmenty w ciągu kilku minut.

Ściągnij i używaj Axxon Next za darmo!
Bezpłatna wersja oprogramowania Axxon Next zapewnia obsługę 4 kanałów wideo, 1 TB archiwum wideo oraz szerokie możliwości analizy wideo.
Aby pobrać bezpłatną wersję, wprowadź swój adres e-mail.
Na podany adres zostanie wysłany link do pobrania oprogramowania.