experience the next
 
У дома  > Интегрирани Решения за Безопастност  > POS Intellect

Видеонаблюдение

POS Intellect е софтуерно решение, което дава възможност за създаване на система за видеонаблюдение, като се включат неограничен брой видеокамери. На работните станции могат да се монтират видеосървъри и отделни компютри, които могат да се свържат чрез локална мрежа или отдалечено през интернет. Дистанционното управление и възможността за администриране дава възможност за установяване на интегриран център за мониторинг за обработка на информация от съоръжения разпръснати в общирни територии.

POS Intellect. Видеонаблюдение.


Поддръжка на аналогови и IP камери

POS Intellect поддържа поддържа аналогови и IP камери и сървъри. За всички рещения поддържа над 600 устройства от различни производители.Списъкът на поддържаните устройства непрекъснато се разширява, като пакетите се актулизират на месечна база и интегриране на до 60 нови IP устройства с всяка нова версия. Това позволява да се спестят средствата отпускани за видеонаблюдение.

Поддръжка на индустриални стандарти

POS Intellect поддържа установените стандарти, т.е. ONVIF универсален протокол за устройства за видеонаблюдение (работи се по възможността за PSIA поддръжка) кактпо и широко разпространените алгоритни за видео компресия като MJPEG, MPEG-4, и H.264.

Видеоаналитика

За автоматизиране на системи за видеонаблюдение и за да се улесни работата на системните оператори, POS Intellect предлага способност за широк видеоанализ. Повече от десет различни инструмента дават възможност за създаване на система за видеонаблюдение за автоматично откриване на извънредни ситуации, откриване и уведомяване за всяко смущение в работата на камерите. Те индентифицират всякакви опити и разкриват фактори, които пречат на качеството на регистрация на събитието.

Forensic Search, опцията за видео архиви, може бързо да намери видео последователности, които отговарят на конкретни критерии за поведение на заснетите обекти ( пресичане на линия, движение в зона, движение от една зона в друга ). По този начин обработката на архива е на едно ново ниво на качество.

В допълнение, POS Intellect поддържа анализ за вградени IP камери и може да използва специализирани инструменти за видеоанализ.

Remote web browser – базирано наблюдение

POS Intellect позволява дистанционно видеонаблюдение и възпроизвеждане на видеоархива, както и PTZ камера чрез уеб браузър на персоналния ви компютър, мобилни устройство, мобилен телефон, Apple iPhone или iPad.


Кратко описание

Надзор над касовите операции

Видеонаблюдение

Интеграция

Технически спецификации

Additional useful information